Веќе од
$5.00 USD
Месечно
KVM1 (0 Достапно)
Memory
512 Mb
HDD
5 GB
IPv4
1
Cores
1
Веќе од
$10.00 USD
Месечно
KVM2 (0 Достапно)
Memory
1 GB
HDD
10 GB
IPv4
1
Cores
1
Веќе од
$15.00 USD
Месечно
KVM3
Memory
2 GB
HDD
20 GB
IPv4
1
Cores
1
Веќе од
$20.00 USD
Месечно
KVM4
Memory
4 GB
HDD
40 GB
IPv4
1
Cores
1
Веќе од
$40.00 USD
Месечно
KVM5 (0 Достапно)
Memory
8 GB
HDD
80 GB
IPv4
1
Cores
2
$2.00 USD
Месечно
$3.00 Конфигурирање на провизија
Shared Hosting (0 Достапно)